Solární ohřev


Nabízíme zpracování projektové dokumentace pro solární ohřevy TUV a tepelná čerpadla, včetně dodávky na klíč. Bouhužel, v  sou­časné době nelze příliš počítat s dotacemi od státu, nicméně, v naší nabídce najdete variantu, u které garantujeme návratnost investic do pěti let i bez čerpání dotací.

V současné době využíváme dva druhy systémů. Pro rodinné domy a menší objekty je to vhodnější tlakový systém, pro dotop a  pří­pravu TUV, pro který používáme vysoce kvalitní, patnácti trubicové, vakuované typu BAX T-15 od firmy BARX Energy s.r.o., v kombinaci s  akumulačními nádržemi DZ Dražice nebo Reflex. Pro větší domy a BD používáme beztlaký systém se šedesáti trubicovými panely BAX T-60, stejného výrobce, v kombinaci s akumulačními nádržemi Fat Boy.

Tepelná čerpadla nám rovněž dodává tato firma, a to jak typu země-voda, tak i vzdch-voda a vzduch-vzduch až do výkonu 25kW. Vlastními silami jsme schopni zabezpečit plošné kolektory pro tepelná čerpadla země-voda. Hloubkové vrty, pokud je investor požaduje, si musí zabezpečit sám. Předávací rozhraní je ukončený sběrač a slučovač kolektoru, a to i pro plošné kolektory, pokud si je investor zabezpečuje vlastními silami.

Montážní práce provádíme ve spolupráci s investorem (příprava stavby). Podmínky přípravy budou zanedlouho v sekci "Ke stažení" a to ve variantě pro rodinné domy a panelové domy. Dále v této sekci naleznete i všeobecné obchodní podmínky.