3D modely a vizualizace

Nabízíme Vám profesionální zpracování 3D modelů a vizualizací objektů a užitných předmětů, zpracovaných v programech Alibre Design a CAD Architecture CAD Premium. Součástí těchto modelů jsou i 2D výkresy, ve formátu dwg, které jsou rovněž produktem těchto programů a jsou plně kompatibilní s Autodesk AutoCAD s formáty *.dwg a *.dxf R09 - 2010. 3D modely jsou rovněž exportovatelené ve formátech *.obj, *.igs a *.3Ddxf, takže jsou kompatibiliní rovněž s Autodesk AutoCAD nebo Autodesk 3DS Max Studio či Blendrem pro další eventuelní povrchové úpravy. 3D modely lze dodat zákazníkovi i ve formě animace ve formátu *.avi nebo *.flv, popřípadě, pro modely vytvořené v CAD Architecture, je dodáván i freewarový prohlížeč 3D objektu.

Ke každé nabídce je vytvořena nabídková kalkulace, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Cena za projektovou dokumentaci je stanovena dohodou a je určena podle objemu prací, požadovaného termínu a rozsahu úkonů.

Ukázky těchto modelů jsou k nahlédnutí v sekci "Ukázka 3D".