Cad Architecture

CAD Architecture - CAD pro všechny, kdo staví

CAD Architecture - konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. - strojírenství, energetika, automobilový průmysl

CAD Architecture je nově vyvinutý produkt pro architekty a stavební inženýry. Je založen na nejmodernějších počítačových technologiích (jako .NET, C#), vlastnosti programu jsou speciálně vyvinuty tak, aby vyhovovaly i nejnáročnějším uživatelům – ať jde o profesionální architekty, projektanty, stavební inženýry nebo řemeslníky. Podporuje import 2D-DXF/DWG formátu, dále export včetně vzájemných závislostí, podpora sdílení a administrace půdorysů, nárysů a řezů zároveň s ostatními členy projektu nebo zákazníky se tak stala bezproblémovou komunikací mezi nimi bez ohledu na používaný CAD systém.

CAD Architecture PRO podporuje většinu používaných 2D a 3D formátů jako 3DS, 3D-DXF a VRML-1 a to mu dovoluje užívat externí databázi objektů v procesu navrhování. S pomocí mnoha referenčích bodů můžete přesně kontrolovat umístění vkládaných objektů. CAD Architecture také podporuje vytváření zdí, stropů a podlah sendvičovou metodou, které se skládají z různých materiálů, jako je izolace, omítky a betonové podlahy. S nimi lze manipulovat jako s jedním objektem. Samozřejmostí je individuální specifikace odpovídajících vlastnosti vrstev po velmi malých zlomcích tloušťky.

CAD Architecture PRO Vám nabízí jednoduchou a intuitivní cestu k vytváření kompletní projektové dokumentace, obsahující výkresy, řezy, texty a 2D symboly. Program podporuje tisk výkresů až do velikosti A0.


CAD Architecture - konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. - strojírenství, energetika, automobilový průmysl

Filozofie produktu CAD Architecture

"Software v hodnotě 100.000 Kč za necelých 10.000 Kč se stejným výkonem", zní to až moc dobře, aby to byla pravda. Tak jak je možné něco takového tvrdit o CAD Architecture PRO? Na trhu profesionálních CAD programů konkurujeme společnostem, které začaly vyvíjet své programy mnohem dříve s dosavadní technologií. Tyto společnosti mohutně investovaly do vývoje a prodeje svých produktů, takže cena okolo 100.000 Kč za profesionální CAD program je jistě dostatečnou výmluvou. Avšak v nedávné době se nové objektově orientované technologie, jako programování v .NET a C#, staly dostupnějšími, a dnešní vývoj softwaru mnohem zjednodušují a zefektivňují. Právě tyto nejmodernější technologie tvoří základ CAD Architecture PRO. Náš nový softwarový nástroj využívá nejnovější technologie, zatímco tradiční dodavatelé CAD programů – včetně lídrů na trhu – musí přepracovávat své produkty, které jsou založeny na starších programovacích jazycích, v případě, že chtějí být konkurenceschopní CAD Architecture se plně orientuje na objekty.

Nová technologie CAD Architecture PRO byla vytvořena s rozpočtem několika milionů dolarů a vznikla s pomocí počítačových expertů, stavebních inženýrů a architektů, kteří přispívali svými odbornými znalostmi k dosažení nejlepšího výsledku.


CAD Architecture - konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. - strojírenství, energetika, automobilový průmysl

Jak je možné, že si můžeme dovolit nabízet Vám náš produkt za pouhou desetinu tržní ceny obdobných produktů?

Jednoduše, protože mezinárodní úspěch našeho produktu ukázal, že můžeme dosáhnout desetkrát většího prodeje, než mají srovnatelné produkty, který nám svými výnosy dovoluje minimalizovat náklady na vývoj v ceně našeho programu – benefit, který dopřáváme našim zákazníkům.

S CAD Architecture PRO nabízíme produkt, který je nezbytný prakticky pro všechny stavební profesionály – včetně architektů, řemeslníků, zedníků, tesařů, stavitelů, správců budov, vývojových projektantů a dalších. Čili pro všechny, kteří ke své práci potřebují CAD aplikace.


CAD Architecture - konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. - strojírenství, energetika, automobilový průmysl

Návrh rodinných domů

Nechte promluvit obrázky: níže jsou uvedeny různé konstrukce z procesu návrhu pro typický rodinný dům. V podobném stylu je CAD Architecture PRO způsobilý pro manipulaci s projekty v různých měřítkách – ať již velkými nebo malými. Ale CAD Architecture PRO neslouží jen pro návrh a konstrukci – obsahuje výkonný nástroj pro profesionální vizualizaci, se kterou můžete vytvořit fotorealistický dojem ze svých konečných návrhů.


CAD Architecture - konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. - strojírenství, energetika, automobilový průmysl

Absolutní kompatibilita s jinými systémy

Pro bezproblémovou spolupráci s ostatními stavebníky a profesionály, jako například se statiky a projektanty, můžete do projektů vkládat 2D výkresy a 3D objekty a exportovat je v souborech se standardním formátem DWG a DXF. Příkaz exportu zajišťuje víceúrovňový formát, takže Váš obchodní partner může Vaše výkresy jednoduše vkládat do svého projektu a upravovat pro svou práci.


CAD Architecture - konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. - strojírenství, energetika, automobilový průmysl

Konstrukce a plánování

Systém orientovaný na objekt, od první cihly ke konečným výkresům stavby.

CAD Architecture PRO je nejmodernější kompletně řešený 2D/3D softwarový nástroj pro Vaše stavební projekty. Jeho snadná ovladatelnost a precizní pracovní výsledky dokazují, že se investice za tohoto profesionálního pomocníka velmi rychle vrátí.

CAD Architecture - konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. - strojírenství, energetika, automobilový průmysl

Pro koupi licence nebo osobní představení systému CAD Architecture nás laskavě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.