Energetika


Majitel společnosti má bohaté zkušenosti(přes 30 let praxe) s projektováním pro energetiku, a to od transformoven 0,4 / 22 kV až pro transformovny 400 / 110 / 22 kV, pro společnosti ČEPS a.s., ČEZ Distribuce a.s., EON a.s. a PRE Distirbuce a.s. i se zařízeními 0,4 kV (veřejné osvětlení, domovní instalace), hromosvody a fotovoltaickými elektrárnami.

Pro uvedené společnosti, jako zaměstanec různých firem, zpracovával projektovou dokumentaci všech stupňů pro disposiční řešení, ovládání, signalizaci, úpravy ŘS a studie proveditelnosti. Majitel má zkušenosti i z práce v zahraničí (USA), kde zpracovával studie pro různé transformační stanice, stejně jako s projektováním trakčních zařízení (rozvodné stanice pro pražské Metro a transormovny pro ČD), se zařízeními na jaderných elekrárnách (Slovenská republika), a na velkých i malých vodních elektrárnách (Česká a Slovenská republika).

Kompletní soupis referenčních prací je k disposici ke stažení v sekci "Reference".

V současné době je společnost zařazena do seznamu dodavatelů společností ČEZ Distribuce a.s., RWE a.s., Středočeského kraje a Městského úřadu Praha 10.

Projektová dokumentace pro disposiční řešení je zpracovávána 3D technologií v programu Alibre Design. Vzniklé disposiční výkresy jsou pak dále upraveny v programu ProgeCAD Professional CSY (výstupní formát dwg pro AutoCAD 2000). Textové a tabulkové části dokumentace jsou provedeny v programu Microsoft Office 2007. Dokumentace je standardně, pokud není smlouvou stanoveno jinak, ve třech paré v tištěné formě a 1x CD (DVD) s dokumentací v elektronické formě (pokud není stanoveno jinak, ve formátu *.pdf).