Grafika


Naše společnost nabízí zpracování grafických návrhů plakátů, letáků, brožur a vizitek, včetně návrhů loga. Návrhy jsou zpracovávány ve vektorové nebo bitmapové formě, podle přání zákazníka. Rovněž vytváříme i grafické návrhy pro webové stránky.

Ke každé nabídce je vytvořena nabídková kalkulace, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Cena za tyto služby se odvíjí od rozsahu a náročnosti prací a bude sdělena na požádání, po předložení písemných požadavků zákazníka.

Náhledy některých našich prací je k disposici v portfoliu.