Fotovoltaické elektrárny


Protože sitauce a legislativa v České republice se v oblasti obnovitelných zdrojů, i přes veškerá jednání, příliš nevyjasnila, nabízíme vypracování realizační projektové dokumentce pro fotovoltaické elektrárny i do zahraničí, a to v anglickém jazyce. Referenční stavby jsou k nahlédnutí v sekci "Reference".

Situace je v České republice zatím taková, že jako jedniný distributor elektrické energie zatím vyřizuje žádosti Pražská energetika a.s., a to po individuálním posouzení. Ostatní dva distributoři, ČEZ a.s. a EON a.s., zatím pouze přijímají žádosti. Pro investora je důležité, dříve než nás zkontaktuje, mít vyjádření obce a příslušného distibutora elektrické energie (ČEZ Distribuce a.s., EON Distribuce a.s., PRE Distribuce a.s., popřípadě RWE a.s.). V rámci zpracování projektové dokumentace zajišťujeme komunikaci s příslušnými odbory ditributora, konzultace zařízení podle jeho požadavků a odsouhlasení realizační projektové dokumentace, které je pro investora důležité, aby s ním ditributor uzavřel smlouvu a následně mu byla od ERU vystavena licence k prodeji energie.

U malých fotovoltaických elektráren, do 30kW, jsme schopni zajistit dodávky na klíč, za spoluúčasti investora (příprava stavby). Podmínky přípravy budou zanedlouho k disposici v sekci "Ke stažení". Protože panely a invertory jsou nakupovány v zahraničí, jsou účtovány podle platného kurzu ČNB v den uzavření smlouvy s prodejcem.